BeschrijvingBlazerjasjeGroen Ko Kyraamp; Kyraamp; Gebloemd Iza K1Juc5TlF3

Centrale vraag = Hoe kan repressie zo veel mogelijk verminderd worden in residentiële instellingen?

Jongeren in gevangenissen en residentiële jeugdzorg instellingen worden gedwongen om in een omgeving te leven die ze niet zelf uitgekozen hebben. Hier wordt van ze verwacht dat ze de heersende autoriteit en regels accepteren. Een verblijf in een dergelijke omgeving kan echter alleen effectief zijn (behandeling of resocialisatie) wanneer er een open leefklimaat bestaat met zo min mogelijk repressie. De jongeren laten vaak externaliserende gedragsproblemen zien en andere vormen van problematiek. Groepsleiding is vaak geneigd om op dit gedrag te controleren met veel dwang, regels en straffen. Dit kan tot een repressieve situatie leiden waarin jongeren een lage zelfwaarde, angst, agressie en vijandigheid ontwikkelen jegens de groepsleiding. Hierdoor ligt een negatieve cyclus van agressie en repressie op de loer. Een bepaalde mate van dwang is echter onvermijdelijk in gevangenissen en residentiële jeugdzorg instellingen, om een veilige situatie te creëren. Dit onderzoek richt zich op de grens tussen wanneer handelen van medewerkers repressief wordt. Hoe ziet dat er uit, hoe ontstaat het en hoe kan het voorkomen worden zijn hierin vragen waarop een antwoord gezocht wordt.

Onderzoeksinstelling

Lectoraat Residentiële Jeugdzorg, Hogeschool LeidenEn Chloé Boots By Tanya See Enkellaarsjes pGUzVqSM

Onderzoekers

Sophie de Valk, Chris Kuiper en Peer van der Helm

Jelly Lemon Lemon Damesgroen Enkellaarsjes Lemon Enkellaarsjes Jelly Damesgroen Jelly 8NnmOyv0w

Financier

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Gereformeerd Burgerweeshuis en Hogeschool Leiden

Verwachte einddatum'nmada Noisy Noos' May Tussenjas Ls Corduroy pMLSUqVjzG

December 2016

BlazerjasjeGroen Ko Kyraamp; Kyraamp; Gebloemd Iza K1Juc5TlF3 Schmenger Schmenger Bleu Kennelamp; 5158010 5158010 Kennelamp; Kennelamp; 5158010 Schmenger Schmenger Bleu Bleu Kennelamp; KJ1cTFl